Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

flawless
flawless
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viairmelin irmelin
flawless
   
— me
Reposted frombladzik bladzik viairmelin irmelin
flawless
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viairmelin irmelin
flawless
imageimage
Reposted fromthinredline thinredline viairmelin irmelin
flawless
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viairmelin irmelin
flawless
9270 e497 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viairmelin irmelin
flawless
7482 bb76
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
flawless
0718 ab5b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
flawless
0694 7bf6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
flawless
2153 5fef 500
Australia
Reposted fromKanister Kanister viabitchin bitchin
flawless
6238 1a00 500
Chlebek
Reposted fromSilentRule SilentRule viabitchin bitchin
flawless
say no to drugs
Reposted fromdingens dingens viairmelin irmelin
flawless
9759 7c8b 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
flawless
4069 ab27 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

August 07 2018

flawless
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
flawless
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
flawless
0959 44dd 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viamarihuana marihuana
flawless
9092 e3b9 500
Reposted fromrenirene renirene viacarlandlouise carlandlouise

January 10 2018

flawless
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaonlyonelife onlyonelife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl