Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

flawless
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".

June 27 2015

flawless
https://40.media.tumblr.com/206a86b599f6289155da126ba1fc316b/tumblr_nqiq12xRoH1trd142o2_r1_1280.jpg
The Diphylleia Grayi, also known as the Skeleton Flower, is a very unusual plant. Anytime it’s flower petals get wet, they turn from their usual milky white to completely transparent.
flawless
6063 83d4 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viastonerr stonerr
flawless
3509 c708 500
Reposted fromkjuik kjuik vianovocaine novocaine

June 26 2015

flawless
6364 aa9a
Reposted fromfor-witches for-witches viastonerr stonerr
3917 fef6 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viareloveution reloveution
flawless
0703 2b15 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart viareloveution reloveution
flawless
1420 3a05 500
Reposted fromTankistD TankistD viastonerr stonerr
flawless
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol vianutt nutt
flawless
3777 1dd1 500
Reposted frompensieve pensieve vianutt nutt
flawlessReposted fromolbaria olbaria vianutt nutt
flawless
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata vianutt nutt
flawless
6496 a4bb
Reposted fromakward akward vianutt nutt
flawless
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianutt nutt
flawless
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianutt nutt
flawless
7113 1815 500
Reposted fromzenibyja zenibyja vianutt nutt
flawless
2156 f2f6 500
Reposted fromzagranicznyinwestor zagranicznyinwestor vianutt nutt
flawless
flawless
Google vs Bing
Reposted fromfabs3 fabs3 viaSam90 Sam90
flawless
9380 98f8 500
Reposted fromginnyvere ginnyvere viaSam90 Sam90
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl